Inženýrská a znalecká činnost

O NÁS


VZNIK FIRMY

Společnost vznikla zápisem do OR dne 30. července 1997.                                  Od svého založení se společnost FUTUREX zabývala stavební činností a činností výrobně-montážní, s orientací na stavební zámečnictví a ocelové konstrukce.

V současné době se FUTUREX zaměřuje pouze na komplexní inženýrskou činnost, se zaměřením na :  


Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je především získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení. Tato činnost je ukončena předáním zkolaudované stavby.


Technický dozor stavebníka - TDS


Činnost supervize

Supervize spočívá v získávání průběžných informací ze stavby a dohled nad dodržováním postupů dohodnutých ve smlouvách a předepsaných zákony.

Důsledné vyžadování podmínek smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací a průběžná kontrola prostavěnosti, harmonogramu a fakturací s rozpočty.

Autorský dozor

dohled nad dodržováním projektovaných řešení a nová řešení vzniklá v průběhu výstavby

Znalecká činnost ve stavebnictví

znalecké posudky a odhady všech typů nemovitostí v celé ČR

stavební posudky pro budovy, haly, rekonstrukce, poruchy obvodového pláště, výplně otvorů